Obchodní podmínky

Informace
Všeobecné obchodní podmínky
Ceny
Zboží je fakturováno za ceny, jež jsou platné v době přijetí objednávky. Cena zboží zahrnuje DPH.

Platební podmínky

 • Platba převodem
  Platba v hotovosti při převzetí zboží
  Platba na dobírku
  Platbu za zboží převzaté kupujícím, provádí kupující na základě daňového dokladu (faktury nebo prodejky za hotové).

  Dodací podmínky
  Zboží lze odebrat osobně ve skladu na prodejně, doručit na dobírku prostřednictvím Obchodního balíku České pošty, nebo přepravní službou. K ceně zboží bude připočítána částka od 95,- Kč do 840,- Kč (podle celkové váhy) včetně DPH za poštovné a balné podle tabulky níže. Doprava zboží bude realizována poštou nebo přepravní společností.

  Cena dopravy
 • 5 Kg 95 Kč
  10 Kg 119 Kč
  15 Kg 145 Kč
  30 Kg 155 Kč
  50 Kg 215 Kč
  100 Kg 299 Kč
  200 Kg 565 Kč
  300 Kg 840 Kč  Ochrana osobních údajů
  Data uvedená kupujícím jsou důvěrná a nejsou poskytována dalším subjektům, s výjimkou partnerů zajišťujícím přepravu jako jsou spediční společnosti, kterým jsou poskytnuty údaje nutné k doručení zásilky.

  Záruka
  Záruční doba je stanovena na 24 měsíců a začíná běžet od dne fakturace. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Záruka na zboží se vztahuje pouze na výrobní vady. Nevztahuje se na vady způsobené nesprávným použitím, běžným opotřebením, nesprávným skladováním nebo živelnými pohromami.

  Reklamační řád
  Kupující je povinen zkontrolovat zásilku ještě před tím, než potvrdí její převzetí dopravci. Pokud je zásilka zjevně poškozena musí ihned zkontrolovat obsah zásilky a přesvědčit se, zda je zboží v pořádku. V případě, že došlo k poškození zboží v zásilce, musí kupující trvat na sepsání reklamačního listu s přepravcem nebo odmítnout poškozenou zásilku převzít. Pokud dojde k poškození, je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího. Kupující musí předložit kopii faktury reklamovaného zboží. Oprávněná reklamace bude vyřízena výměnou vadného výrobku za výrobek bezvadný nebo vrácením peněz. Prodávající po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu vystaví kupujícímu písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy. Všeobecné obchodní a platební podmínky vypracované ve smyslu ust. § 273 zák. č. 513/1991 Sb. v platném znění tvoří nedílnou součást smluvního vztahu uzavřeného mezi kupujícím a prodávajícím. Veškeré změny těchto podmínek vyžadují písemnou formu. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto všeobecných obchodních a platebních podmínek. Kupující realizací objednávky akceptuje Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.